Projekt VALUE: W otwartej Europie wszystkie języki są ważnezbliża się do końca.

Gotowe są już rezultaty projektu: materiały pomagające promować wielojęzyczność i wielokulturowość na każdym poziomie edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Materiały dostępne są on-line, również w wersji do pobrania, na stronie projektu, w zakładce e-learning http://www.valuemultilingualism.org/index.php/pl/elearning.

Zapraszamy do korzystania z zasobów proponowanych przez konsorcjum projektu Value.