17 listopada 2017r. w Łodzi, w siedzibie Społecznej Akademii Nauk, miał miejsce DZIEŃ INFORMACYJNY projektu VALUE: W otwartej Europie wszystkie języki są ważne.

Był on okazję m.in. do zeprezentowania doświadczeń nauczycieli, którzy brali udział w fazie pilotażowej projektu i wraz z uczniami nakręcili filmy, obrazujące wykorzystanie metody digital storytelling w edukacji.

Podczas spotkania zaprezentowano również rezultaty projektu: materiały wspierające promowanie wielojęzyczności i wielokulturowości w edukacji, które są dostępne na stronie internetowej projektu, w zakładce e-learning http://www.valuemultilingualism.org/index.php/pl/elearning.

Po prezentacjach oraz sesji pytań i odpowiedzi, goście zwiedzili Wystawę Multimedialną Value.